Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Cac_hinh_anh_ve_nha_truong.flv KHAI_GIANG_NAM_20142015.flv Hinh_anh_20112015.jpg 20112015.jpg IMG_0632.jpg IMG_0634.jpg LOGO_CU.jpg Picture_0561.jpg Picture_056.jpg Picture_166.jpg WP_20150427_010.jpg WP_20150427_005.jpg WP_20150427_002.jpg TRUONG_THPT_THANH_NUA_TRUONG_CHUAN_QUOC_GIA.jpg Anh_ly_do_chon_de_tai3.jpg ANH_LY_DO_CHON_DE_TAI_1.jpg DSC02458.jpg DSC00030.jpg DSC01580.jpg DSC002491.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Điện Biên.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  kiểm tra HKII - Tiếng Anh 7 (có đáp án)

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Triệu Đình Thụ (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:00' 30-04-2010
  Dung lượng: 77.0 KB
  Số lượt tải: 121
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD& ĐT
  Họ và Tên:……………………………
  Lớp:…………………………………..
  SBD………………………………….
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
  NĂM HỌC 2009-2010
  Môn : Tiếng Anh 7
  (Thời gian: 45 phút không kể thời gian giao đề)

  
  Họ,tên chữ kí của người coi kiển tra
  
  
  1-........................................................
  1- ………………
  Số phách……...
  
  2-……………………………………
  2-……………….
  
  
  (--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
  Đề chính thức.
  Điểm Họ tên,chữ ký người chấm thi
  Bằngsố


  Bằng chữ
  
  1-…………………………………………………
  2- …………………………………………………
  
   Mã đề 1. ( Học sinh làm bài trực tiếp lên tờ đề)
  PHẦN TRẮC NGHIỆM .
  I- Em hãy chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại . (1,25 điểm)
  Câu 0:
  A. Pen
  B. Pencil
  C. Eraser
  D. Student
  
  
  Câu 1: A. height B. weight C. temperature D. stomachache
  Câu 2: A. had B. went C. talked D. taught
  Câu 3: A. quickly B. carefully C. well D. slowly
  Câu 4: A. gently B. develop C. awake D. dizzy
  Câu 5: A. wide B. young C. deep D. long
  II- Em hãy chọn đáp án A, B, C, hoặc D để hoàn thành câu sau.( 2,5 điểm)
  Câu 6: .............. was your vacation in Nha Trang? It ........... wonderful.
  A. Where-is B. When-was C. How - was. D. What-is
  Câu 7: Do you know that video games may be ............. ? Don’t ........ too much of your time in the arcade.
  A. addiction- spend B. addictive- spent C. addict- spent D. addictive- spend
  Câu 8: The dentist ................ a cavity in my tooth two days ago.
  A. stopped B. kept C. made D. filled
  Câu 9: Hoa .............. on the new dress but it didn’t fit.
  A. tries B. tried C. try D. trying
  Câu 10: Lan doesn’t like pineapples and ................. .
  A. so I do B. too do I C. neither do I D. so do I
  Câu 11: .................. you eat spinach yesterday? – No, I didn’t. I ............... cucumber salad.
  A. Do- eat B. Did - ate C. Did- eat D. Do - ate
  Câu 12: If we eat sugar ............. moderate amounts, It is good for us.
  A. on B. of C. with D. in
  Câu 13: What was wrong with you? I ................ a bad cold and a headache.
  A. took B. was C. had D. have
  Câu 14: As a child, he ....................... his parents.
  A. ought to obeying B. ought obey C. ought obeying D. ought to obey
  Câu 15: Mr. Hung also drives ............. .
  A. safe B. safely C. safety D. safeness
  III- Em hãy tìm ra một lỗi sai trong mỗi câu sau. (1,25 điểm)
  Câu 16: What do you doing? I am studying History lesson.
  A B C D
  Câu 17: Would you like going to the movies tomorrow? Yes, I’d love to.
  A B C D

  Thí sinh không được viết vào phần gạch chéo này
  (---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Câu 18: Dad is going to buy a new watch for me on my last birthday.
  A B C D
  Câu 19: Hoa enjoys read books very much and I do, too.
  A B C D
  Câu 20: I don’t think I can do it now. I must cleaning my room.
  A B C D
  IV. Đọc đoạn văn sau đó tích (() vào cột đúng hoặc sai. (2pts)
  Most teenagers around the world watch TV. Many listen to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on TV are series. They show ordinary characters and how they live.
  Many teenagers like pop music. There are lots of music programs on TV and one satellite TV station only shows pop videos.
  In many countries, people can receive satellite TV. Often in large cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s possible to choose from a wide variety of programs.

  T
  F
  
  1. Most teenagers in the world watch TV and many listen to the
   
  Gửi ý kiến