Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Nguyễn Lương Hùng)
 • (Trương Hoàng Anh)

Điều tra ý kiến

Các bạn thầy trang web của chúng tôi thế nào?
Bình thường
Đẹp
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Cac_hinh_anh_ve_nha_truong.flv KHAI_GIANG_NAM_20142015.flv Hinh_anh_20112015.jpg 20112015.jpg IMG_0632.jpg IMG_0634.jpg LOGO_CU.jpg Picture_0561.jpg Picture_056.jpg Picture_166.jpg WP_20150427_010.jpg WP_20150427_005.jpg WP_20150427_002.jpg TRUONG_THPT_THANH_NUA_TRUONG_CHUAN_QUOC_GIA.jpg Anh_ly_do_chon_de_tai3.jpg ANH_LY_DO_CHON_DE_TAI_1.jpg DSC02458.jpg DSC00030.jpg DSC01580.jpg DSC002491.jpg

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Thư viện tài nguyên dạy học tỉnh Điện Biên.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Thời khóa biểu thực hiện từ 07.11.2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Phạm Xuân Tân
  Ngày gửi: 17h:48' 10-11-2016
  Dung lượng: 35.5 KB
  Số lượt tải: 1
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THCS ẳng Cang
  Năm học 2016 - 2017
  Học kỳ 1" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI CHIỀU
  Thực hiện từ ngày 07 tháng 11 năm 2016

  THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 6A4 8A1 8A2 8A3 8A4 8A5 Tự chọn
  2 1 Văn - Nhung NNgữ - Yến GDCD - Thắm KHTN - Giang Hoá - D.Hạnh CNghệ - Thương NNgữ - Gái Văn - N.Huệ Sinh - P.Phương N.Trang
  2 MT - Nga KHTN - Giang TD - Hiên Văn - N.Huệ CNghệ - Thương NNgữ - Gái Nhạc - Q.Quỳnh NNgữ - Yến Toán - N.Thắm 7A4 - Nhung
  3 Sử - Đ.Huệ CNghệ - P.Phương CNghệ - Giang MT - Nga NNgữ - Gái Văn - P.Thắm Văn - N.Huệ Nhạc - Q.Quỳnh NNgữ - Yến 7A4 - Nhung
  4 NNgữ - Yến Văn - Nhung MT - Nga Toán - Tr.Trang Toán - Mỹ Sinh - P.Phương Văn - N.Huệ Toán - N.Thắm TD - Hiên
  5 ChCờ - Nhung ChCờ - P.Phương ChCờ - Giang ChCờ - Tr.Trang ChCờ - Mỹ ChCờ - P.Thắm ChCờ - D.Hạnh ChCờ - N.Thắm ChCờ - Đ.Huệ
  3 1 NNgữ - Yến Tin - Thùy Văn - Nhung Toán - Tr.Trang Văn - P.Thắm Sử - Son NNgữ - Gái Văn - N.Huệ Hoá - D.Hạnh "Cúc, Đ. Huệ"
  2 Tin - Thùy TD - Hiên Văn - Nhung NNgữ - Yến Văn - P.Thắm CNghệ - Thương Hoá - D.Hạnh Văn - N.Huệ Sử - Son 7A1 - V.Diệp "Giang, Nga"
  3 GDCD - Thắm Nhạc - Q.Quỳnh Toán - Tr.Trang Tin - Thùy NNgữ - Gái Hoá - D.Hạnh TD - Hiên Sử - Son Văn - N.Huệ 7A1 - V.Diệp "Mỹ, N.Thắm"
  4 Nhạc - Q.Quỳnh Toán - Tr.Trang Tin - Thùy Văn - N.Huệ TD - Hiên NNgữ - Gái CNghệ - Thương NNgữ - Yến CNghệ - V.Diệp P.Phương
  5 NGLL - Nhung NGLL - P.Phương NGLL - Giang NGLL - Tr.Trang CNghệ - Thương TD - Hiên Sử - Son CNghệ - V.Diệp NNgữ - Yến T.Phương
  4 1 Toán - N.Thắm NNgữ - Yến CNghệ - Giang Sử - Đ.Huệ Toán - Mỹ Văn - P.Thắm Văn - N.Huệ MT - Nga GDCD - Cúc "Châu, Gái"
  2 KHTN - Giang CNghệ - P.Phương Văn - Nhung TD - Hiên Địa - Đ.Huệ Văn - P.Thắm GDCD - Cúc Toán - N.Thắm MT - Nga 7A5 - N. Huệ "D. Hạnh, V.Diệp"
  3 KHTN - Giang Văn - Nhung Toán - Tr.Trang GDCD - Thắm TD - Hiên GDCD - Cúc Toán - Mỹ Sinh - P.Phương NNgữ - Yến 7A5 - N. Huệ Q.Quỳnh
  4 Địa - Đ.Huệ Văn - Nhung NNgữ - Yến Toán - Tr.Trang Sinh - P.Phương Toán - Mỹ MT - Nga TD - Hiên Văn - N.Huệ
  5 TD - Hiên Toán - Tr.Trang Sử - Đ.Huệ CNghệ - Giang Văn - P.Thắm MT - Nga Sinh - P.Phương NNgữ - Yến Văn - N.Huệ
  5 1 Tin - Thùy KHTN - Giang TD - Hiên NNgữ - Yến Sử - Son Hoá - D.Hạnh Toán - Mỹ GDCD - Cúc Toán - N.Thắm "P.Thắm, Yến"
  2 Toán - N.Thắm KHTN - Giang Tin - Thùy TD - Hiên GDCD - Cúc Sinh - P.Phương Sử - Son Hoá - D.Hạnh Nhạc - Q.Quỳnh 7A2 - V.Diệp "Nhung, Q.Quỳnh"
  3 TD - Hiên NNgữ - Yến Nhạc - Q.Quỳnh Địa - Đ.Huệ Lý - Thương Toán - Mỹ Hoá - D.Hạnh Sử - Son Sinh - P.Phương 7A2 - V.Diệp "N.Huệ, B. Hưng"
  4 CNghệ - P.Phương TD - Hiên NNgữ - Yến Tin - Thùy Toán - Mỹ Địa - Đ.Huệ Lý - Thương Toán - N.Thắm CNghệ - V.Diệp Tr. Trang
  5 NNgữ - Yến Tin - Thùy Địa - Đ.Huệ Nhạc - Q.Quỳnh Sinh - P.Phương TD - Hiên CNghệ - Thương CNghệ - V. Diệp Sử - Son P.Thắm
  6 1 Toán - N.Thắm Văn - Nhung KHTN - Giang NNgữ - Yến MT - Nga Nhạc - Q.Quỳnh Toán - Mỹ TD - Hiên Địa - Đ.Huệ
  2 Văn - Nhung MT - Nga Toán - Tr.Trang KHTN - Giang Nhạc - Q.Quỳnh Sử - Son TD - Hiên Văn - N.Huệ Toán - N.Thắm 7A3 - P.Thắm
  3 CNghệ - P.Phương Toán - Tr.Trang NNgữ - Yến KHTN - Giang Sử - Son Toán - Mỹ Văn - N.Huệ Toán - N.Thắm TD - Hiên 7A3 - P.Thắm
  4 NGLL - Mỹ NGLL - P.Thắm NGLL - D.Hạnh NGLL - N.Thắm NGLL - Đ.Huệ
  5
  7 1 Văn - Nhung GDCD - Thắm Toán - Tr.Trang CNghệ - Giang Toán - Mỹ NNgữ - Gái Địa - Đ.Huệ Sinh - P.Phương Văn - N.Huệ Son
  2 Văn - Nhung Sử - Đ.Huệ KHTN - Giang Toán - Tr.Trang Văn - P.Thắm Toán - Mỹ Sinh - P.Phương Lý - Thương Hoá - D.Hạnh "Nhẫn, Thùy"
  3 Toán - N.Thắm Địa - Đ.Huệ KHTN - Giang Văn - N.Huệ NNgữ - Gái Văn - P.Thắm Toán - Mỹ Hoá - D.Hạnh Lý - Thương
  4 KHTN - Giang Toán - Tr.Trang Văn - Nhung Văn - N.Huệ Hoá - D.Hạnh Lý - Thương NNgữ - Gái Địa - Đ.Huệ Toán - N.Thắm
  5 SHL - Nhung SHL - P.Phương SHL - Giang SHL - Tr.Trang SHL - Mỹ SHL - P.Thắm SHL - D.Hạnh SHL - N.Thắm SHL - Đ.Huệ

  LƯU Ý: "- Các giáo viên kiểm tra lại các thông tin về phân công nhiệm vụ, lịch giảng dạy nếu có vấn đề bât cập báo ngay cho bộ phận CM để kịp thời điều chỉnh"
  "- Thời gian vào lớp tiết 1 (Sáng 7 giờ , chiều 13 giờ 15); các lớp học tự chọn tại phòng học tầng 2" CHUYÊN MÔN
   
  Gửi ý kiến